DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC

KIM HƯNG

GIÁ VÀNG TẠI TIỆM VÀNG & CẦM ĐỒ KIM HƯNG

21/07/2024 6:28 chiều
Đơn vị (VNĐ/chỉ)Mua VàoBán Ra
Vàng nữ trang 24K-99997,440,0007,620,000
Vàng nữ trang 23K-97%7,210,0007,390,000
Vàng 17K5,160,0005,560,000
Vàng 15K4,590,0004,990,000
Vàng 6104,510,0004,910,000

GIÁ VÀNG TẠI TIỆM VÀNG & CẦM ĐỒ KIM HƯNG

21/07/2024 6:28 chiều
Đơn vị (VNĐ/chỉ)Mua VàoBán Ra
Vàng nữ trang 24K-99997,440,0007,620,000
Vàng nữ trang 23K-97%7,210,0007,390,000
Vàng 17K5,160,0005,560,000
Vàng 15K4,590,0004,990,000
Vàng 6104,510,0004,910,000